AaBb

Cenník služieb

Texty na mieru, obsah na web

Tvorím texty na mieru & obsah nielen na web

Služby si môžete objednať prostredníctvom e-mailu martakasmanova@martakasmanova.sk alebo kontaktného formulára na stránke. Následne vás kontaktujem pre upresnenie zadania, doplnenie informácií, uzatvorenie zmluvy a úhradu zálohovej platby.

Dodanie: podľa dohody

Faktúra do nákladov

Texty na mieru, obsah na web

Tvorba textov, obsahu na web

NS = normostrana = 1800 znakov vrátane medzier

Text do 100 znakov vrátane medzier 1 € / 1 slovo

Text nad 100 znakov do 1 NS 45 € / 1 NS

Text presahujúci 1 NS 25 € za každú ďalšiu začatú NS

Od 5 NS množstevná zľava 20%!

Obrázok/fotografia 10 € / ks

Služba obsahuje:

Vytvorenie textu/článku/príspevku podľa zadania bez gramatických a  štylistických chýb.

Prezentácie v PowerPoint

15 € / 1 snímku

Služba obsahuje:

1. Vloženie dodaného obsahu na snímky

2. Úprava obrázkov, grafiky, textov

3. Vytvorenie ucelenej prezentácie vo formáte PowerPoint s manuálnym alebo automatickým spúšťaním

Ak potrebujete vytvoriť  aj obsah prezentácie, cena za obsah sa riadi podľa služby Tvorba textov, obsahu na web.

Tvorba e-kníh v PDF formáte

50 € / obálka

1 € / 1 stranu pri dodanom obsahu

Služba obsahuje:

1. Vytvorenie elektronickej knihy v PDF formáte podľa zadania (vloženie dodaného obsahu, zalomenie na stranách, grafické úpravy textu, obrázkov)

2. Vytvorenie obálky, tiráže

3. Zabezpečenie proti kopírovaniu

Ak potrebujete vytvoriť  aj obsah knihy, cena za obsah sa riadi podľa služby Tvorba textov, obsahu na web.

Prepisy textov, nahrávok, digitalizácia

15 € / 1 NS

Služba obsahuje:

A/  Prepis rukopisu, archívneho textu do elektronickej podoby

B/ Prepis audio – video nahrávky na text

Share This