Pri spracúvaní vašich osobných údajov rešpektujem a dodržiavam všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú. Ochrana vašich osobných údajov je pre mňa dôležitá, a preto ju vykonávam v súlade s aktuálne účinným nariadením GDPR a novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávam všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby som vaše osobné údaje chránila. Elektronické údaje uchovávam v chránenej databáze na serveri, ktorý je môj alebo je pre mňa vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránim pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Kto zbiera vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje zbiera a spracúva: Marta Kasmanová STORY nielen Z HORY, sídlo: Vŕšok 538/8A, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 37 092 901, zapísaná v registri Okresného úradu Žilina, č. živnostenského registra: 511-22208 ako prevádzkovateľ tejto stránky aj internetového obchodu na nej. Adresa webovej stránky je: https://martakasmanova.sk, sídlo je na ulici Vŕšok 538/8, 013 14 Kamenná Poruba. Kontaktovať ma môžete aj prostredníctvom emailu martakasmanova@martakasmanova.sk.

Právne základy spracúvania vašich osobných údajov sú:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru alebo zriadenia užívateľského konta.
 2. Váš súhlas – pre zasielanie informačných e-mailov o novinkách. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
 3. Plnenie zákonných povinností – vaše osobné údaje zostávajú v mojom účtovníctve po dobu jeho nevyhnutnej archivácie, sprístupniť ich musím v prípade potreby štátnym orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad mojou činnosťou alebo riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 4. Môj oprávnený záujem – pri zlepšovaní mojich služieb, zasielaní informácii o novinkách i v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujem, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

Aké osobné údaje získavam a prečo ich zbieram

Spracúvam len tie osobné údaje, ktoré sú na prevádzkovanie stránky a jej služieb zákazníkom nevyhnutné. Osobné údaje uchovávam počas doby trvania účelu, na ktoré boli poskytnuté a nespracúvam ich na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Pri nákupe od vás zbieram iba údaje nevyhnutné na jeho vybavenie: meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu na doručenie tovaru, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Tieto údaje sú nevyhnutné aj na fakturáciu objednávky. V súvislosti s ňou sa na nevyhnutný čas uchovávajú aj v mojom účtovníctve.

Pri platbe za tovar nevidím a nezbieram nijaké informácie o vašich bankových účtoch či zostatkoch na nich. Jediný údaj je číslo bankového účtu, z ktorého platbu zašlete alebo naň požadujete vrátiť peniaze pri reklamácii či odstúpení od zmluvy. 

Získané osobné údaje využívam aj pri komunikácii s vami – či už v súvislosti s objednávkou, jej fakturáciou, reklamáciou či zasielaním informačných e-mailov o novinkách na stránke, ku ktorým ste sa prihlásili a tým ste mi k tomu udelili súhlas. Z ich doručovania sa môžete kedykoľvek odhlásiť v pätičke každého informačného e-mailu. V súvislosti s ochranou maloletej osoby, teda takej, ktorá nedosiahla vek 16 rokov na spracúvanie osobných údajov na účely marketingu vyžadujem súhlas zo strany jej zákonného zástupcu.

Keď navštívite moju stránku, prípadne si na nej objednáte a zakúpite produkty, získavam aj analytické a marketingové údaje o tom, ako moje stránky využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s mojou stránkou. Získavam údaje o zariadeniach, ktoré využívate na prístup na stránku, z akej internetovej stránky ku mne prídete, a informácie z cookies. Tieto informácie zbieram preto, aby som lepšie porozumela, ako ľudia používajú moju internetovú stránku a čo ich na nej zaujíma.

Keď mi návštevníci webu zašlú správu prostredníctvom kontaktného formulára alebo sa prihlásia k odberu noviniek z mojej stránky, zbieram údaje, ktoré sú zobrazené v kontaktnom alebo prihlasovacom formulári: teda meno, priezvisko a emailovú adresu. Aby som vám mohla poslať informačný newsletter alebo zodpovedať prípadné otázky z emailu či komentára, spracúvam a uchovávam vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, obsah prípadných recenzií a komentárov, IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Po schválení vášho komentára je vaša profilová fotografia (ak ju zadáte) verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára. Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby detekcie spamu Akismet anti-spam.

Súbory cookies, pixely a ako dlho ich uchovávam

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania mojich webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení, a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré sa z neho vymažú po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania mojich webových stránok (permanent cookie). Štandardné webové prehliadače podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies manuálne zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich zber a použitie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia, a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Funkčné a technické cookies zabezpečujú riadne fungovanie mojej webstránky, napríklad funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta, umožňujú efektívne zobrazovanie obsahu. Bez nich by moja webová stránka riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, doba uchovania krátka, a preto si od vás nepýtam súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

Analytické cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti mojej internetovej stránky a pohybe návštevníkov po nej. Využívam na to službu tretej strany Google Analytics pre anonymnú analýzu správania užívateľov mojich webových stránok. Táto aplikácia môže využívať cookies k mapovaniu vášho pohybu na mojich webových stránkach. Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Marketingové a reklamné cookies používam na zobrazovanie relevantnej reklamy a podobné marketingové činnosti. Cookies tohto typu ukladám iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívam riešenia nasledovných tretích strán: Google AdWords: Adresa Google Ireland Limites Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu, odmietnuť cookies môžete tu môžete tu. Facebook Pixel: Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Ako dlho uchovávam ostatné vaše údaje

Meno, priezvisko a emailovú adresu, ktorú mi poskytnete pri prihlásení k odberu informačných e-mailov o novinkách na stránke uchovávam len do doby, pokiaľ neodvoláte svoj súhlas, ktorý ste mi udelili. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek, a to kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý nájdete v pätičke každej emailovej správy, ktorú odo mňa dostanete.

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávam, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby som vedela pre vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávam vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky iba počas nevyhnutnej doby. V prípadoch využívania vašich údajov na základe môjho oprávneného záujmu uchovávam vaše údaje, kým nepominie dôvod ich spracúvania.

Komu údaje sprístupňujem

Vaše osobné údaje nezverejňujem, nesprístupňujem, neposkytujem žiadnym iným subjektom, s výnimkou:

 1. pokiaľ to požadujete, teda pri zverejnení recenzie ku knihe alebo komentára
 2. tretej strany, ktorá vám doručuje tovar z objednávky – spoločnosti Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk
 3. tretích osôb na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, pre konania štátnych dozorných orgánov, aj preto, aby som splnila povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí.

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí moji dodávatelia, ktorí ich spracúvajú iba pre mňa na základe mojich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu. Osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášam. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujem, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield Framework a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje

Medzi mojich partnerov v súčasnosti patria:

WebSupport, s.r.o. (hosting), Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 421 928, Register: Okresný súd Bratislava I Vložka číslo: 63270/B

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (emailingová aplikácie Mailchimp), spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA

Automattic Inc. (e-shopová platforma WooCommerce, služba Gravatar pri komentároch a Akismet – ochrana proti spamu), 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, United States of America, Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu: https://automattic.com/privacy/

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Máte právo žiadať potvrdenie o tom, či o vás spracúvam osobné údaje a v prípade, ak áno, poskytnem vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvam, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budem vaše osobné údaje uchovávať.

Ak sa domnievate, že o vás spracúvam nesprávne osobné údaje, môžete požiadať o ich opravu. Máte právo aj na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvam, avšak len v prípade že spĺňate nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u mňa uplatníte právo na vymazanie, vymažem aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budem informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Máte tiež právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvam nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujem osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe môjho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na mojom oprávnenom záujme.

Ak máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti písomne na adresu Marta Kasmanová STORY nielen Z HORY, Vŕšok 538/8, 013 14 Kamenná Poruba, alebo elektronicky na e-mailovú adresu martakasmanova@martakasmanova.sk. V žiadosti uveďte vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Tieto informácie od vás požadujem preto, aby som si overila vašu totožnosť a neposkytla vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Share This