Svitačova dolina pamätnik Rogačevskeho

Chlapi zo Svitačovej doliny.

Slovenská autorka prózy.

Zo Svitačovej doliny pri Kunerade, od pamätníka Rogačevského píše Marta

Tento príbeh sa odohral v časoch, keď chlapské slovo ešte niečo znamenalo. Keď muži vyslovené sľuby plnili, a dohody aj bez spísania na papier, prekvapivo, platili. Do Svitačovej doliny prichádzala jeseň a nemeckí vojaci. Kuneradský zámok mizol v plameňoch a hlúčik na všetko odhodlaných chlapov v Svitačovskom lese. Poslední kráčali Matúš Remenec so sovietskym radistom Sašom Rogačevskym. S ťažkou rádiostanicou v treskote ohlušujúcej paľby šliapali pomaly a opatrne.

„У нас достаточно времени,“ uisťoval vraj devätnásťročný Saša Matúša, „Hемцы нас недогонят.“

(preklad: „Máme dosť času, Nemci nás nedohonia.“)

Nedohonili by, nebyť pekelne rýchlej strely z mínometu. Žeravú črepinu mu zabodla do chrbta a znemožnila ujsť na opustenú poľovnícku chatu Ballestremovcov v Slatinách pod Veterným. V striedavom bezvedomí a so zbraňou v ruke zľahol na lúke, aby nezdržiaval ostatných pri ústupe do bezpečia. Tí spomedzi stromov bezradne sledovali kruté vyčíňanie nacistov, keď sa im odmietol vzdať živý. Sľúbili Sašovi pomstu, a podľa informačnej tabule pri pamätníku na nešťastného radistu tak aj urobili. V odplate padlo tridsať fašistov.

Svitačova dolina vedie krátko a strmo na Veterné hole. Popri Svitačovom potoku, hlbokou bukovou horou. Tá je začiatkom jesene ešte hustá a zelená. Ukrýva nenápadný pamätník. Nad symbolickým hrobom čnie náhrobný kameň s nevýrazným krivolakým nápisom. Vytesali ho vraj lyžicou, čo deti pri hrách našli. Údajne patrila jednému z Rogačevského spolubojovníkov zo Svitačovej doliny. Rozpukanú skalu stmeľuje veniec z betónu, zarastá ju mach. Niet divu za päťdesiat rokov.

Jeseň je v Svitačovej doline stále o hubu. Prežívajú len silnejší. Hlúpy zákon prírody je starší než Biblia. Listy na stromoch preto občas nestíhajú sčervenieť a zver zostarnúť. Veď kto by jedol tvrdú divinu? Keď stíchnu motorové píly, chlapi z poľovníckych posedov strieľajú vysokú. Striehnu na ňu ako Nemci v štyridsiatom štvrtom na partizánov. Volanie života tak aj dnes umlčuje pukanie pušiek.

Nič nové v Svitačovej doline.

Svitačova dolina

Keď listy zo stromov opadnú, Svitačovská hora zosmutnie…

Podobné príspevky

Podobné

Share This